Tháng 06.2013

Hop Linh Đạo

Họp linh đạo tháng 6-2013
 

 

 

Hình chụp chung:http://new.titocovn.com/node/4850

Khai mạc lúc     6g30        ngày 11-06-2013 Tại GX Tân Hòa - PN

Chia sẻ Tin Mừng: Bài tin mừng Lc 6,20-23 
                         Đa minh Nguyễn Văn Giang
"Hạnh phúc thật" Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra đâu  là hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, để có được những ánh sáng chân lý của Chúa hứơng dẫn trong sứ vụ MVTT.

Thảo luận: Biện pháp khắc phục các Gx chưa có TV MVTT, và trang Titoco.

Chia sẻ kỹ thuật: Ông Gioan Nguyễn Xuân Đại đại diện MVTT/GP chia sẻ kỹ thuật thực hiện trang New.Titocovn cho Giáo hạt và Giáo xứ.

Kết thúc lúc 20 g 00.