BỔN MANG GIÁO XỨ 08/12/2016

08/12/2016
Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm A
Description: audio/mpeg iconDucMeVoNhiem.mp3
Đức Mẹ Vô Nhiễm
BÀI ĐỌC I:   St 3, 9-15. 20
"Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ".
 
 
MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
TOÀN THỂ CHIÊN CON HÒA BÌNH HIỆP NHẤT CÙNG CHA SỞ, CHA PHÓ, QUÝ THẦY, QUÝ Sr MỪNG  KÍNH BỔN MẠNG GX
 Vào lúc 17g45’ thứ năm ngày 08/12/2016 tại Thánh Đường Giáo Xứ Hòa Bình ,Cha Sở Cha Phó Thầy Phó Tế  Đức Cha, Cha Bề Trên, Quý Cha Khách cùng toàn thể Quý Tu Sỉ Nam Nữ và con chiên giáo xứ  hân hoan Hiệp Nhất Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ! Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân trên tất cả mọi người trong và ngoài Giaó Xứ và được sự bảo trợ trong vòng tay Me Maria Amen !