Lược sử

Theo lời kêu gọi của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Tp. Hồ Chí Minh (ĐHY) về việc thành lập Mục Vụ Truyền Thông Tổng Giáo Phận (MVTT), ngay từ những ngày đầu, gần 20 anh em thuộc các giáo xứ trong hạt Chí Hòa đã tham gia các khóa học về MVTT tại Trung tâm mục vụ TGP. TPHCM.   

Vào lúc 9g30 sáng ngày 07/12/2010 tại Nhà thờ Lộc Hưng, ĐHY đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn, tuyên hứa, ra mắt của gia đình MVTT Hạt Chí Hòa và nhóm Khuyết tật. Cùng đồng tế với ĐHY có Cha Giuse Vũ Hữu Hiền Trưởng Ban MVTT, Cha Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh nguyên Hạt trưởng Chí Hòa, cùng quý Cha trong Giáo hạt.
      

MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG CHÍ HÒA
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HOẠT ĐỘNG

Danh sách cập nhật ngày 17.04.2015

GIÁO XỨ STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI G.CHÚ
An Lạc 01 Giuse Ng MạnhHùng 0908.228.737  
  02 Gioan B. Trần Thái Nam 0938.217.484  
  03 Đaminh Vũ Đức Thịnh 0908.008.324  
  04 Gioan Ngô X Nghiêm 0909.248.963  
An Tôn     Chưa có admin    
Chí Hòa     Chưa có admin    
KhiếtTâm 05 Maria Phạm T Mỹ Kim 0903.346.060 TK - TQ
LộcHưng 06 Phê-rô Ph Quốc Oanh 0909.422.099  
  07 Giuse  Đào Mạnh Tâm 0903.811.551  
  08 F Xavie Lê Đoài Thành 0923.843.156  
MẫuTâm 09 Maria Vũ Kiều Mỹ 0907.796.447  
Nam Hòa 10  Giuse Ng Văn Quế 0122.380.2098  
Nam Thái 11 Giuse  Ph Quang Hoàng 0906.698.529 Phó
  12 Giuse M Lê Khắc Nguyện 0909.019.854  
  13 G.B Vũ Đình Thịnh 0168.961.6894  
Nghĩa Hòa 14 Maria Ph T Thúy Nga 0903.964.487  
Sao Mai 15 Augustinô Ng Văn Lung 0937.804.591  
Tân Dân 16 Tôma A. Hoàng Ng Công 0909.387.705  
TCL 17 VinhSơn Ng Minh Sơn 0933.300.562  
Thái Hòa     Chưa có admin    
TSC 18 Giuse M Trần Hồng Phúc 0169.645.4842 Chưa TH
Vinh Sơn 3 19 Giuse Ng Hoàng Huy 0979.893.140 Chưa TH
Vinh Sơn 6     Chưa có admin    
Xây Dựng 20 Gioan Ng Xuân Đại 0989.046.433 Trưởng
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG CHÍ HÒA
DANH SÁCH TV TÁN TRỢ ĐÃ TUYÊN HỨA

Danh sách cập nhật ngày 17.04.2015
 
GIÁO XỨ STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI G.CHÚ
Chí Hòa 01 Giuse Đỗ Minh Tuấn 0913.119.108  
Lộc Hưng 02 Maria Phạm T Thực 0126.574.7137  
Nghĩa Hòa 03 Đaminh Ng Văn Đạo 0973.191.051  
  04 Teresa Vũ Thị Hà 0973.191.051  
  05 Maria  Phan T Hằng 0907.850.360  
  06 Maria  Đỗ Thị Hiên 0169.738.7786  
  07 G.B Hoàng Qu Huy 0909.525.908 Trưởng
  08 Anna  Vũ T NgọcTiên 0976.475.118  
  09 Maria Ng T Minh Tình 0902.993.022 Phó
VinhSơn  10 Giuse Ng NgọcTiến 0907.724.123  
XâyDựng 11 Anna Ng Thị Vi 0839.703.836  
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG CHÍ HÒA
DANH SÁCH TV TÁN TRỢ CHƯA TUYÊN HỨA

Danh sách cập nhật ngày 17.04.2015
 
GIÁO XỨ STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THỌAI G.CHÚ
Chí Hòa 01 Maria  Trần Thị Huệ 0165.553.3009 Tv mới
Nam Hòa 02 Maria Vũ Thị Thúy 0938.377.399  
Nghĩa Hòa 03 Maria  Bùi Thị Tươi    
  04 Maria  Trần Thị Đẹp 0937.698.586  
  05 Maria  Vũ T K Phượng 0937.189.992  
Sao Mai 06 Teresa Trần Thị Lan 0128.598.1728 Tv mới
Xây Dựng 07 Cecilia Ng T Minh Sinh 0121.867.6395 Tv mới
  08 Teresa Trần T Mỹ Hằng 0938.765.357 Tv mới
  09 Maria Ng Thị Tình    
  10 Vicente Ng Văn Xuyến 0121.867.6395 Tv mới
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG CHÍ HÒA
DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

Danh sách cập nhật ngày 13.11.2014 
 
GIÁO XỨ STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI G.CHÚ
Mẫu Tâm 01 An tôn Trần Tuấn Tú 0908.323.678