MVTT Phú- Gò- Mới mừng bổn mạng (PI)

MVTT Phú- Gò- Mới mừng bổn mạng (PI) 

Liên nhóm Mục vụ Truyền thông hạt Phú Nhuận- Gò Vấp-Xóm Mới mừng lễ bổn mạng thánh Phanxico Salesio tại nhà thờ GX Tử Đình sáng 14/1/2017

Phần I: Sinh hoạt trước lễ
(Các hạt Phú Nhuận-Gò Vấp-Xóm Mới lần lượt báo cáo. LM Trưởng Ban và LM chánh xứ Tử Đình phát biểu)
-----------
Xem hình: https://flic.kr/s/aHskPF1guy