MVTT Phú- Gò- Mới mừng bổn mạng (PII)

MVTT Phú- Gò- Mới mừng bổn mạng (PII)

Liên nhóm Mục vụ Truyền thông hạt Phú Nhuận- Gò Vấp-Xóm Mới mừng lễ bổn mạng thánh Phanxico Salesio tại nhà thờ GX Tử Đình sáng 14/1/2017

 
Phần II: Thánh lễ
------------
Xem hình: https://flic.kr/s/aHskMgdRLX