Tháng 01.2017

Hội ngộ linh đạo tháng 1/2017

Khai mạc lúc 19g00 ngày thứ ba 17.01.2017 tại Phỏng D7

Thảo luận: Các thành viên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong năm qua và bàn về ngày họp mặt đầu Năm Mới. Vì chỉ có ba người hiện diện nên quyết định ngày giờ chính thức họp mặt Tết sẽ chờ Trưởng Nhóm Hạt đúc kết.

Hiện diện: Gx Gia Định: Vũ. Gx Thị Nghè: Dung. Gx Thanh Đa: Tuấn

Kết thúc: buổi họp kết thúc lúc 20g00.