Mục đích

Câu lạc bộ Sân Khấu và Điện Ảnh của Gia đình MVTT Sài Gòn là nơi giao lưu và thực hành chuyên môn của các thành viên MVTT có khả năng trong lãnh vực nghệ thuật Sân khấu và Điện ảnh (SKĐA), giúp nhau nên Thánh khi sinh hoạt Mục vụ SKĐA.

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Mục đích.docx11.87 KB
Đếm Nguyệt Tác: 
0