Mục đích

Câu lạc bộ Tin Phóng Sự của Gia đình MVTT Sài Gòn là nơi giao lưu và thực hành chuyên môn của các thành viên MVTT có khả năng trong lãnh vực Viết Tin và Phóng sự (VT&PS), giúp nhau nên thánh khi sinh hoạt Mục vụ VT&PS.

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Mục đích.docx12.08 KB
Đếm Nguyệt Tác: 
0