Tháng Hai-2017

Nguyệt ký T.2-2017/ MVTT-TĐ
 
I-Thánh lễ Tân Niên tại nhà thờ Phú Thọ Hòa, hạt Phú Thọ, Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Hiền Tiến chánh xứ:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BxPN6lZu8e0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

II- Các bài viết của TV đăng trên WTGPS trong tháng
1- bài Tân Định:
ĐTGM Leopoldo Girelli dâng Thánh lễ Tân niên
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170201/37737
2- bài Phao Lô 3 A/C Luyện BP viết: Lễ các bệnh nhân:
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170213/37830
3- GX Bùi Phát:

   GĐPTTT XỨ ĐOÀN BÙI PHÁT THĂM LÀNG PHONG MARỚ - CAM RANH - NHA TRANG
   GIÁO XỨ THÁNH PHAOLÔ III : THÁNH LỄ XỨC DẦU BỆNH NHÂN
 

III-MVTT TĐ họp linh đạo: Không họp