Giáo xứ Thánh Giuse Thợ

Giáo xứ Thánh Giuse Thợ 

ĐỊA CHỈ: số 452 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, TP. HCM
ĐIỆN THOẠI: (08). 37313176
TỔNG SỐ GIÁO DÂN: 1.044
NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ        : 1970
BỔN MẠNG GIÁO XỨ                : Thánh Giuse Thợ
NGÀY TRUYỀN THỐNG GIÁO XỨ : 01/05
LINH MỤC SÁNG LẬP GIÁO XỨ   : Nicolas Huỳnh Văn Nghi
LINH MỤC CHÁNH XỨ : Đaminh Hoàng Trọng Hợp

 

GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 6:30
9:00 : Lễ Thiếu nhi

17:30