Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A

.
.
Lời Chúa: Hãy yêu kẻ thù.
     Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.
      Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
.

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo chúng ta phải vượt lên trên cái luật: Răng đền răng, mắt đền mắt, ơn đền oán trả, hòn đất ném đi hòn chì ném lại. Nên Ngài phán với chúng ta: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ bách hại chúng ta, bởi vì có thực hiện được điều đó, chúng ta mới xứng đang là con cái Thiên Chúa và mới trở nên giống Chúa, Đấng đã cho mưa xuống trên người lành cũng như trên kẻ dữ.
    Theo tâm lý bình thường, thì chúng ta yêu thương kẻ yêu thương mình và chúng ta ghét kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù là những người bắt bớ, sỉ nhục, vu khống, đặt điều nói xấu và làm những điều bất công đối với chúng ta. Vì vậy, để yêu thương những kẻ chúng ta coi là xấu xa, không phải là một việc làm dễ dàng. Nhưng vì là lệnh truyền của Thiên Chúa và lời dạy của Chúa Giêsu, cũng như gương sáng của các thánh nhân và của các hiền nhân, nên người Ki-tô hữu chúng ta có bổn phận phải thi hành. Chúng ta không những tha thứ mà còn phải cầu nguyện cho họ để họ thay đổi đời sống. Đặc biệt, chúng ta phải làm ơn cho họ, giúp họ nhận ra sai trái để trở về nẻo chính đường ngay.
     Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, Chúa đã nêu gương tha thứ cho những kẻ giết Chúa. Xin cũng cố tình thương của Chúa trong trái tim chúng con, để mỗi ngày chúng con được nên thánh và kiên trì đi trên con đường tình yêu của Chúa cho đến cùng, xin thánh hóa tình yêu trong chúng con và cho chúng con biết yêu mến mọi người.   Amen