Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm A

.
.
Lời Chúa: Anh em đừng lo lắng về ngày mai.
     Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
     Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
.

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
        Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói với chúng ta, Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa lại vừa làm tôi tiền của được. Lời Chúa phán trên quả là sự thật, một chân lý được áp dụng cho mọi người. Điều Chúa đòi buộc chúng ta đó là phải phục vụ Ngài chứ đừng phục vụ tiền của, tiền của là điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng đừng để nó trở thành mục đích để chi phối toàn bộ cuộc đời của chúng ta và biến chúng ta trở thành những kẻ nô lệ cho nó. Hãy kiếm sống một cách lương thiện nhưng đừng để cho cõi lòng của mình trở thành một túi tham không đáy, đừng để cho tiền của trở thành thần tượng của lòng mình mà phải biết tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự.
    Chúng ta hãy tín thác vào Chúa, hãy sống hết mình với Chúa trong cuộc đời chúng ta. Có khó khăn, nhưng sau đêm dài là ánh bình minh. Hiện tại là bóng đêm nhưng bình minh sẽ ló rạng để phá tan đêm tối. Chúa nói: "chim trời chúng không gieo không vãi mà vẫn có ăn, hoa cỏ ngoài đồng chúng không làm lụng thế mà vẫn xinh tươi rực rỡ." Là con cái của Thiên Chúa, Chúa sẽ không bao giờ để chúng ta phải thua thiệt. Chúa sẽ chăm sóc cuộc đời chúng ta như cha mẹ lo cho con cái mình, Chúa sẽ luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.
     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng con biết an vui với số phận của mình trong niềm tin tưởng phó thác vào Chúa, nguyện xin Chúa luôn đồng hành và giúp chúng con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày.   Amen