Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

.
.
Lời Chúa: Đức Giêsu đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.
        Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!” Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
    Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
   Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
     Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
     Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
.

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ. Chúng ta nhận thấy Satan đã cám dỗ Chúa tới ba lần, mỗi lần điều khác nhau. Satan đã nhắm vào những chỗ yếu nhất của con người để cám dỗ Đức Giêsu, với cái chiến thuật mà nó đã từng dùng để dụ dỗ hai ông bà Adan và Evà. Từ của ăn vật chất, đến khát vọng và kiêu căn. Satan muốn thử thách Thiên Chúa và trở nên ngang hàng với Ngài.
    Ngày nay chúng ta quên sự có mặt của ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn còn tồn tại và vẫn tích cực hoạt động nhằm phá hoại Hội Thánh và tiêu diệt chúng ta. Satan rất tinh ma xảo quyệt nên chúng ta khó nhận ra âm mưu và dấu vết của chúng, nhìn vào ba cuộc thử thách cám dỗ của ma quỷ đối với Đức Giêsu, chúng ta thấy Satan rất tinh khôn. Nó có kế hoạch, có chiến thuật tấn công, nhiều đợt và nhiều lần.
    Cho nên chúng ta hãy quyết tâm một cách cụ thể trong Mùa Chay này, là học hỏi Tin Mừng hằng tuần vào ngày thứ ba do cha Giuse Trí trực tiếp chỉ dạy, để cho cuộc sống chúng ta thêm thăng tiến và nhắc chúng ta luôn nhớ mình là con cái Thiên Chúa và sống trên trần gian này bằng cuộc sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.  Amen