Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

.
.
Lời Chúa: Dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời.
      Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a một cái.” Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
    Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy.”
.

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Bài Tin mừng hôm nay, tường thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biến đổi dung mạo của Ngài trên núi trước mặt ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Cuộc biến đổi mà Ngài đang thực hiện mang một ý nghĩa tích cực, loan báo vinh quang phục sinh huy hoàng sau khi Ngài chu toàn thánh ý của Đức Chúa Cha. Trong chương trình cứu chuộc con người, sự biến đổi tuyệt vời này làm cho ba môn đệ ngây ngất trước vẻ đẹp của một Thiên Chúa vốn là Chân, Thiện, Mỹ.
   Thông thường, chúng ta nhìn đời. Nhìn người qua cặp kính màu đen nên chúng ta chỉ thấy được khía cạnh u tối của người đời, xin Chúa Giêsu thanh tẩy nhãn quan chúng ta để chúng ta có thể nhận ra mọi người là hiện thân của Thiên Chúa, là chi thể của Đức Giêsu Kitô.
     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con Đức tin mạnh mẽ để chúng con nhìn thấy Chúa trong anh em. Xin cho chúng con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa, với anh em trên những nẻo đường gập ghềnh gian khổ.   Amen