Curia Xóm Mới I Dâng mình 2017

Đại lễ Acies Dâng mình cho Đức Mẹ của Curia Xóm Mới I tại nhà thờ GX Lạng Sơn vào 15g00 T Bảy 25/3/2017:

- Huấn từ của LM linh giám Curia XM I, Gioan B Nguyễn Văn Luyến

- Xếp hàng lên Dâng mình

- Bài giảng lễ Truyền Tin của LM phụ tá Gx Lạng Sơn, Giuse Nguyễn Trọng Hiếu

- Ca Dâng lễ, Hiệp lễ, Tạ lễ

Video khác