Giáo Khu 3

GIÁO KHU 3
Bổn mạng : Thánh Martin de Porres (03.11) 

Sinh Hoạt: