Giáo Họ Đức Mẹ Lên Trời

V. GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

  1. Dominico Lại Thượng Thắng :      - Trưởng Xóm
  2. Anna LÊ THỊ NGỌC THUỶ:          - Phó Xóm.
  3. Gioan NGUYỄN THẾ HOẠT:          - Phó Xóm. 

Tháng 11-2015 Giáo họ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI được nâng lên thành Giáo Xứ Thánh Mẫu, thuộc hạt Phú Nhuận.