Hội đồng MV giáo xứ

Chủ tịch: Phanxico Xavie Nguyễn Chí Hậu
 
P.Nội vụ: Gioan Baotixita Nguyễn Công Thu
 
P.Ngoại vụ: Maria Nguyễn Thị Kim Liên
 
Thư ký kiêm Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Yến