5- Đức Me La Vang

GIÁO KHU ĐỨC MẸ LA VANG

Lược sử:
Ngày kính Bổn mạng: 22/08 (Lễ Đức Maria Nữ Vương)
Ban Điều hành:

TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1. Maria Đỗ Thị Thu Hồng
2. Phaolô Nguyễn Ánh Sáng
3. Giuse Trần Ngọc Tuấn
4. Gioan B. Trần Đình Cường
5. Maria Nguyễn Thị Biển
6. Phêrô Nguyễn Văn Quang
Trưởng khu
Phó nội
Phó Ngoại
Thư ký
Thủ Quỹ
Ủy viên

Sinh hoạt: