Thứ Hai Tuần Thánh -Năm A

Lời Chúa : Ga 12, 1-11.

Chúa Giêsu nói: "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu".

Suy Niệm :
Khởi đầu Tuần Thánh, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại Lời Chúa về câu chuyện cô Maria lấy bình dầu thơm quý giá đã cất giữ từ lâu, thay vì để dùng riêng cho chính mình. Cô Maria đã lấy dầu thơm xức chân Chúa Giêsu. Khi nhìn tháy như vậy; Thay vì cảm phuc cử chỉ yêu mến của cô Maria đối với Chúa Giêsu. Giuđa đã nhân danh người nghèo để chống lại cử chỉ của cô Maria. Thái độ vì người nghèo này, ngày nay cũng lắm người và lắm tổ chức của thế gian cũng đang trương biểu ngữ, đang hô hào lớn tiếng; nhưng tất cả những gì đã thu gom lại không đến được với người nghèo.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu. Giáo Hội Chúa đang dành mọi ưu tiên cho người nghèo khổ Chúng con không thể mang đến cho Chúa điều quý giá như Ma-ri-a đã làm nhưng chúng con có thể đem lại rất nhiều điều tốt đẹp cho những người đang cần đến sự quan tâm chăm sóc, những người nghèo bên cạnh chúng con vì tình yêu Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cùng cộng tác với Giáo Hội Chúa để chăm sóc người nghèo khổ và những người đang bị bỏ rơi bên lề xã hội, để tất cả chúng con có cuộc sống xứng đáng là con của Chúa...Amen !