Giáo Khu Micae

Bổn mạng: Thánh TT Micae - kính ngày 29.11

Ban chấp hành giáo khu:

- Trưởng khu: Vinh Sơn Nguyễn Phước Hải - Sn 1965

- Phó khu: Giuse Cao Văn Thiện - Sn 1971

- Thư ký: Vinh Sơn Đỗ Đình Phương - Sn 1971

- Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Kim Phụng - Sn 1970