Giáo khu Anrê Phú Yên

GIÁO KHU AN-RÊ PHÚ YÊN
1 Lucia Nguyễn Thị Vui 1959 Biên Hòa Trưởng khu  0939094859
2 Đanien Nguyễn Thị Phương Mai 1966 TPHCM Phó khu 62/1D, QT, P12, GV 39876433
3 Anrê Nguyễn Ngọc Hùng 1970 Bạc Liêu Thư ký 65/442E, QT, P12, GV 0907840131
4 Giuse Nguyễn Văn Quang 1962 Phước Long Thủ quỹ 60/12B, Phan Huy ích, P12, GV 62464892
5 Đa-minh Đỗ Hữu Tự 1942 Nam Định Ủy viên 45/313S, QT, P12, GV 01635469540