Giáo khu Matthêu Gẫm

3. GIÁO KHU MÁT-THÊU GẪM
1 Giuse Trần Quang Vinh 1945 Đà Nẵng Trưởng khu 10/7A, Phan Huy ích, P14, GV 0944905054
2 Giuse Hoàng Xuân Dũng 1943 Hà Nội Phó khu + Thư ký 12/137, Phan Huy ích, P14, GV 0932001284
3 Têrêsa Maria Lê Thị Nghĩa 1953 TPHCM Thủ quỹ 30, Đường 43, P14, GV 39875061