GX Hợp An: thánh lễ Tiệc ly

GX Hợp An: thánh lễ Tiệc ly
Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh 13/4/2017 tại nhà thờ Gx Hợp An. LM chánh xứ Gian B. Nguyễn Ngọc Tân chủ sự

(Thực hiện video: Giang Phạm và Lê Tân)

Video khác