Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

.
.
Lời Chúa: Tám ngày sau, Đức Giêsu đến.
       Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
     Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
     Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
.

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
         Bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan, có thể được xem như là một kết cuộc về mầu nhiệm Phục Sinh và hơn nữa là một tổng kết cho con đường đức tin của các Tông đồ. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ, cũng cố đức tin cho các ông với hồng ân Thánh Thần và sai các ông ra đi với sứ mạng mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho các ông: "Như Cha đã sai Thầy, thì giờ đây Thầy cũng sai các con.”  
     Hôm nay, cũng là Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta cùng nhau lặp lại câu Ha-lê-lui-a mà suốt cả tuần Bát Nhật Phục Sinh: " Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ" Thật vậy: "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" Cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô đã thay đổi số phận cho nhân loại nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng. Đây là điều kỳ diệu, trong đó được thể hiện trọn vẹn tình thương của Đức Chúa Cha, một tình yêu không ai hiểu thấu, Đấng vì phần rỗi chúng ta và để cứu rỗi chúng ta.
     Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, xin cho chúng con luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa để ân sủng của Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn và thân xác của chúng con.  Amen