Tháng Năm-2017

NGUYỆT KÝ THÁNG NĂM MVTT/TÂN ĐỊNH

 

I- THÁNH LỄ THỨ BA ĐẦU THÁNG NĂM, 02/05/2017, MVTT-GPSG

Mời clik vào link dưới đây:
http://phangiathehien.blogspot.com/2017/05/thanh-le-thu-ba-au-thang-nam2...

II-Video bài: Truyền thông niềm hy vọng và cầu nguyện. Tác giả: Linh Hữu 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_fXIqOMxxOc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

III- HỌP CLB MEDIA / NHÓM VIẾT TIN:

 http://phangiathehien.blogspot.com/2017/05/thong-tin-vv-sinh-hoat-nhomvi...

IV- Biên bản hop Linh Đạo nhóm MVTT-Tân Định ngày 16/05/2017:

http://phangiathehien.blogspot.com/2017/05/gia-inh-mvtt-tan-inh-hop-linh...

V- Các bài của TV - TĐ đăng trên WGPS trong tháng 5/2017:
1-GX VX: Giáo điểm Dakchoong và chứng nhân tin mừng

 http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170524/38719