Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

.
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

.
Lời Chúa: Ta là cửa chuồng chiên.
        Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì.
       Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".
.

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
         Bài Tin Mừng Chúa IV Phục Sinh hôm nay, Chúa Giêsu Kitô nói: “Ta là cửa chuồng chiên.” Người đã tự nhận mình là cánh cửa. Chúa Giêsu là cánh cửa không phải để đóng kín giam hãm đàn chiên, nhưng là cánh cửa mở ra để đón nhận anh em trong tình yêu thương huynh đệ và đó cũng là cánh cửa mở ra cho sự sống đời đời.
      Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho ơn thiên triệu, tức là cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Chúa. Để họ trở thành các tu sĩ nam nữ mà rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Vậy chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho có nhiều ơn thiên triệu trung thành tiến bước theo Chúa mà hân hoan rao giảng Tin Mừng Nước Trời.
      Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con những vị chủ chăn nhân hiền. Chỉ biết say mê Chúa và yêu thương con người, chỉ biết phục vụ và chăm lo cho đàn chiên của Chúa: “được sống và sống dồi dào.”  Amen