Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

.
.
Lời Chúa: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.
        Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
.

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
         Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Việc nghe và tuân giữ giới răn của Chúa, luôn là một thử thách. Nhưng giáo lý và các giới răn của Chúa vẫn mãi là kim chỉ nam dẫn con người không lạc lối, Chúa đã nhiều lần khẳng định việc lắng nghe và giữ các giới răn của Chúa. Không chỉ nói lên lòng yêu mến, mà còn dẫn con người đi trong ánh sáng, trong sự thật và sự sống đời đời.
      Quả vậy, sống giữa thế gian đầy thử thách và cạm bẫy, con người như chiên lạc giữa một bầy sói, nó luôn rình rập để ăn tươi nuốt sống chúng ta bằng mọi cách thế. Không còn Chúa hiện diện và đồng hành, quả là một nguy hiểm đầy lo âu. Chúa nói: “Không có Thầy anh em sẽ không làm được gì.” Quả đúng vậy, Vì Lời Chúa là đèn soi cho bước là chân lý cho con đi.
     Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho chúng con một trái tim mới một thần khí mới, rồi lấy đi khỏi chúng con một trái tim chai đá và ban cho chúng con một trái tim đầy yêu thương và lòng mến nồng nàn.  Amen