Chúa Nhật VII Phục Sinh Chúa Thăng Thiên

.
.
Lời Chúa: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
        Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
.

SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói: ‘Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.’ Và Chúa Giêsu đã uỷ thác nhiệm vụ đó cho các tông đồ. Các ông  phải tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu là loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người, phải đem niềm hy vọng đến cho muôn dân.
     Ngày nay, Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của các tông đồ và chúng ta đang được mời gọi tham dự vào việc thờ phượng Thiên Chúa, để loan báo Tin Mừng và phục vụ mọi người. Chúng ta hãy ra khơi làm chứng cho Chúa, chúng ta hãy vui mừng vì Chúa về trời, chứng thực Người là Con Thiên Chúa. Người đã thực hiện đúng theo ý Chúa Cha, Người cũng không ngừng chuyển cầu ý nguyện cho chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau ca tụng và tôn vinh Người mãi mãi cho đến muôn đời.
      Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Chúa thương ban cho chúng con luôn ý thức những điều Chúa dạy và sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng tình thương, Tin Mừng cứu độ đến cho hết thảy mọi người.  Amen