Bài giảng của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước

Vi-audio Bài giảng của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch UB Truyền thông HĐGM VN. Thánh lễ Chúa Thăng Thiên, Ngày Truyền thông XH lần 51 tại Trung tâm MV Tgp Sài Gòn, sáng 27/5/2017