Lễ Chúa Ba Ngôi

Chương trình chầu lượt.

Các giờ chầu lượt như sau:
- 09g00:    Giới Thiếu nhi
- 09g45:    Xóm Fatima
- 10g30:    Xóm Mân Côi
- 11g15:    Xóm Đaminh
- 12g00:    Xóm Giuse
- 12g45:    Legio Marie
- 13g00:    Gia đình phạt tạ Thánh Tâm
- 14g15:    Các Bà Mẹ Công Giáo
- 15g00:    Chầu chung của Ban Mục Vụ & Trât tự
- 15g45:    Phép lành trọng thể.
                                              Ban Muc Vụ Gx Phú Hạnh