Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
Bổn mạng: Thánh Monica (27.08)

Sinh hoạt:
Mừng Kính Thánh Monica
Bổn mạng hội Các Bà Mẹ Công Giáo (24.08.2013)

Nghi thức tuyên hứa gia nhập 12 hội viên mới

Cha Sở làm phép khăn quàng hội CBMCG


12 tân hội viên đọc lời tuyên hứa

Lời nguyện cộng đoàn

Dâng Lễ Vật

Cha Sở lưu niệm với 12 tân hội viên

Những tiết mục văn nghệ mừng bổn mạng hội CBMCG