Giờ Lễ

GIỜ LỄ
 

NGÀY TRONG TUẦN SÁNG CHIỀU
     
Thứ hai 05 giờ 00 17 giờ 00
Thứ ba 05 giờ 00 17 giờ 00
Thứ tư 05 giờ 00 17 giờ 00
Thứ năm 05 giờ 00 17 giờ 00
Thứ sáu 05 giờ 00 17 giờ 00
Thứ bẩy 05 giờ 00 17 giờ 00
     
Chúa nhật
05 giờ 00
06 giờ 00
07 giờ 30
09 giờ 15 ( Lễ Thiếu Nhi )
16 giờ 00

17 giờ 15