ĐĂNG KÝ HÔN PHỐI

         THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HÔN PHỐI
 
   1. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
-Ít nhất 04 tuần trước khi cử hành hôn lễ.
-Làm thủ tục vào ngày Thứ Sáu hằng tuần trong giờ hành chính.
   * XIN MANG THEO GIẤY TỜ SAU:
- Giấy chứng nhận Rửa Tội không quá 06 tháng.
- Chứng minh nhân dân.
- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trước xã hội.
- Giấy giới thiệu của Cha Sở nơi đương sự cư trú, nếu ở nơi khác đến.
- Sổ Gia đình Công Giáo.
- Giấy giới thiệu của Trưởng Giáo Khu.
- Giấy chứng nhận đã học lớp Giáo Lý Hôn Nhân.
 

   2. HỌC GIÁO LÝ HÔN NHÂN.
- Đăng ký tại Văn Phòng Giáo Xứ ( theo từng khóa học).
- Học vào các tối Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu.
   3. RAO TẠI NHÀ THỜ.
- Sau 03 lần rao, đương sự đến văn phòng Cha Sở nhận giấy kết quả đã rao.
- Xác định dứt khoát, đăng ký ngày giờ cử hành hôn lễ.
   4. CỬ HÀNH HÔN LỄ.
- Đúng ngày giờ đã đăng ký khi làm thủ tục.