Cao Thái: Thánh lễ tạ ơn - Mừng 10 năm Hồng ân Linh mục

Cao Thái: Thánh lễ tạ ơn - Mừng 10 năm Hồng ân Linh mục - Cha Giuse Trần Trung Hiếu

Ảnh : Thế Long