Ngân Khánh Cha Sở - Lễ Ðặt Viên đá NGL - P5: Thánh Lễ

25 Năm Hồng ân Linh mục là 25 năm phục vụ Hội Thánh không mệt mỏi của vị chủ chiên mang mùi chiên. Những nơi cha Giuse đi qua đều để lại những ân tình và dấu ấn khó phai.
+ 09/1992 - 10/1998: Phó xứ Bùi Phát
+ 10/1998 - 04/2002: Phó xứ Phú Thọ Hòa (Thiên Ân)
+ 04/2002 - 07/2013: Chánh xứ Thái Bình
+ 07/2013 đến nay: Chánh xứ Hạnh Thông Tây.
Đặc biệt trong thánh lễ Tạ ơn hôm nay còn có sự hiện diện của ông bà cố cha Giuse, đông đảo giáo dân họ đạo Hạnh Thông Tây cùng một số anh chị em đến từ các giáo xứ Bùi Phát, Phú Thọ Hòa, Thiên Ân, Thái Bình.