THÁNG 7 - 2017

HỌP LINH ĐẠO THÁNG 7 - 2017

http://phuthohoa.blogspot.com/2017/07/hop-linh-ao-thang-7-2017.html

Gia đình MVTT giáo hạt Tân Sơn Nhì
NỘI DUNG HỌP LINH ĐẠO
Tháng 07/2017
Vào lúc 19 giờ 30 ngày thứ Năm 13-7-2017 tại Hội trường giáo xứ Phú Thọ Hòa.
Thành phần MVTT giáo hạt Tân Sơn Nhì tham dự:  Gòn, Tân, Kiều (CTV), Huyền, Hương, Xương, Phượng, Tâm, Đạt, Thủy, Phụng, Hiệp.
I. KHAI MẠC:
1. Hát bài “Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.”
2. Cùng đọc trích Tin Mừng theo thánh  Mt 10,7-15:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến'.  Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.  Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng,  chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
"Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.  Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'.  Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy.  Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại.  Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".
3. Chia sẻ Tin Mừng: Anh Tân, chị Kiều, chị Huyền, anh Hiệp chia sẻ các câu:
Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến - Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không -  Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng,  chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
4- Cùng hát “Tâm Ca Truyền Thông”
Xướng:  Tích Cực.        Đáp: Loan Báo Tin Mừng.
Xướng: Hiệp Thông.     Đáp: Xây Dựng Văn Minh Tình Thương.
II-  Nội dung:
 Sau khi đã thảo luận và đi đến thống nhất:
1-    Đăng ký tập huấn admin giáo xứ vào lúc 08g30 ngày 05-8-2017  tại TTMV.   
2-    Bầu Ban điều hành nhóm MVTT giáo hạt vào phiên sinh hoạt lúc 19g30 ngày 10-8-2017. Cố gắng có các bạn trẻ tham gia ban điều hành.
3-    Vận động trong giáo xứ cử người đi học lớp MVTT tổng quan, khai giảng vào đầu tháng 9-2017 tại TTMV.
4-    Nghiên cứu đi nghỉ mát tại đảo “Hải tặc” Kiên Giang vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9/2017.  Mời Anh Gòn phụ trách.
III. KẾT THÚC
Cùng hát bài: DẤN THÂN
Xướng:  Tích Cực.        Đáp: Loan Báo Tin Mừng.
Xướng: Hiệp Thông.     Đáp: Xây Dựng Văn Minh Tình Thương.
Kết thúc vào lúc 08g30. Chụp hình lưu niệm.
 

Xem thêm