Tháng 07.2017

Họp linh đạo tháng 7/2017Có sự hiện diện của cha Trưởng ban Truyền Thông Giuse Vũ Hữu Hiền


Thành viên TT: Gx Gia Định: Vũ, Phượng; Gx Thị Nghè: Phương, Dung.

Vì quá nhiều anh chị em xin phép vắng mặt nên điều thảo luận chỉ là tìm cách nào cho sự hiện diện trong các cuộc họp đầy đủ hơn.

Mong răng cuộc họp tháng 8 anh chị em sẽ có mặt đông đủ để biểu quyết về vấn đề này.