THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ PHÚ HẠNH 2017.

THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ PHÚ HẠNH 2017.

Thật là hạnh phúc cho giáo xứ Phú Hạnh khi được Đức Tổng Giám Mục Phaolo về ban Bí Tích Thêm Sức cho 72 em thiếu nhi, 11 các anh chị tân tòng và 6 người lớn. Đây là niềm vui lớn cho giáo xứ vì mọi người được sống lại bầu khí ngày lễ Ngũ Tuần năm xưa. Các Tông đồ được đầy tràn Thành Thần. Các ngài trở khôn ngoan và can đảm lạ thường. Nhờ đó, các ngài đã làm chứng cho Chúa. Qua các ngài, Giáo Hội được phát triển. Ngày nay Chúa Thánh Thấn tiếp tục hoạt động nơi mỗi người chúng ta. Điều Ngài cần nơi chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Ước gì tất cả chúng ta được tràn đầy Thánh thần. Nhờ đó,chúng ta trở nên những con người khôn ngoan và can đảm để làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời.
Lm Giuse Nguyễ Quôc Thắng