Được người anh em (10/9/17)

Lời Chúa và suy niệm CN XXIII thường niên A, 3/9/2017
 
thì anh đã chinh phục được người anh em
 

Suy niệm: (lấy lại năm 2014)
Sợ lắm, nếu ngày đó Chúa hỏi tôi: - Sao ngươi thản nhiên để người anh em ngươi công khai sống trong đường tội lỗi? Sao ngươi giả câm điếc trước người cậy quyền thế để ức hiếp người khác? Sao ngươi giả mù trước những kẻ móc túi ăn trộm, ăn cắp? Sao người về hùa hoặc lắng nghe những người chuyên nói xấu người khác?... Sao ngươi chỉ lo tìm Nước Trời cho riêng mình, chỉ lo giữ đạo cho riêng mình còn bao chuyện ngoài đời ngươi lảng tránh. Ngươi làm cớ cho những kẻ cơ hội trục lợi, rồi lại trách xã hội này đảo điên?
Sợ lắm nếu Chúa hỏi tiếp, ngươi đạo đức giả, ngươi thiếu trách nhiệm, ngươi gây thiệt hại cho mọi người, ngươi phạm tội… mà tại sao Ta, qua những anh em hoặc qua những người trong gia đình ngươi, đến khuyên răn sửa dạy mà ngươi cãi lại không thèm sửa chữa?

  • Lạy Chúa xin hãy trợ lực để con có thể trở nên men, muối cho đời, Amen.

Lời Chúa:
7 Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.8 Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết", mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.9 Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.(Ed 33, 7-9)
 8 Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.9 Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy  (Rm 13, 8-10)
 
  15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.
19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.".(Mt 18, 15-20)