Hay huỷ diệt? (11/9/17)

Lời Chúa và lời nguyện thứ Hai sau CN XXIII TN, năm lẻ 11/9/2017
 
ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?
 
Lời nguyện: (lấy lại năm 2015)

  • Lạy Thầy Chí Thánh Chí Nhân, xin Thầy chữa cánh tay khô bại cho chúng con, chúng con muốn có một cánh tay mạnh mẽ để làm việc phụng thờ Thiên Chúa qua việc phục vụ tha thân. Chúng con muốn chuộc lại những lỗi lầm vì đã làm ô nhiễm và hủy hoại tinh cầu này; tinh cầu mà Chúa Cha Nhân từ đã tạo dựng và trao cho chúng con coi sóc giữ gìn.

Bao cảnh quan kỳ vỹ đã biến mất, bao sinh vật tuyệt vời đã tuyệt chủng, bao động vật, thực vật đang sống dở chết dở; bao bệnh nhân ung thư, bao con người bạc nhược… Ấy vậy mà chúng con chỉ khoanh tay bó gối than thở, hoặc cứ tiếp tục hủy hoại môi trường.
Khi còn trẻ thơ chúng con mơ tưởng những chuyện lấp biển vá trời đầy cao đẹp, lớn lên đầu óc chúng con cứ xám dần theo hoàn cảnh chung quanh, chỉ còn nghĩ đến tiền bạc danh vọng và lạc thú. Chúng con trở nên ích kỷ chỉ biết nghĩ đến nỗi đau riêng mình không hề nghĩ đến nỗi đau của đồng loại, nỗi đau của muôn loài, nỗi đau của núi rừng sông biển...
Chúng con còn tự đầu độc mình và đầu độc người khác bằng bia rượu, khói thuốc và chất kích thích, lợi nhuận từ ngành công nghiệp đầu độc này mới to lớn làm sao.
Lạy Thầy Chí Thánh, xin hãy cứu chữa chúng con, chúng con hết lòng cảm tạ Thầy, amen

 
Lời Chúa:
 24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn,26 rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.27 Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô.29 Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. 1 Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào vì anh em, vì những người Lao-đi-ki-a, và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt;2 như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn, và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương, họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Ki-tô,3 trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. (Cl 1, 24 - 2, 3)
6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người.8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.9 Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? "10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. (Lc 6, 6-11)