Và gọi là Tông Ðồ (12/9/17)

Lời Chúa và suy niệm T Ba sau CN XXIII TN, năm lẻ 12/9/2017
 
(13) Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ
 
Suy nghĩ (lấy lại năm 2013)
Trước khi rao giảng bài đầu tiên về 8 mối phúc thật, Chúa đã chọn lấy 12 tông đồ, sau đó Chúa đã chữa lành bệnh tật cho rất nhiều người và giảng dạy họ nhiều điều.
Chọn những tông đồ để đi theo, học hỏi và giúp đỡ, để cùng sống chết với Chúa là việc rất hệ trọng nên Chúa đã thức cầu nguyện suốt đêm.

  • Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng nhiệt tâm theo Chúa, lòng hăng hái làm việc tông đồ. Xin Chúa hãy chữa khỏi mọi bệnh tật nơi thân xác và tâm hồn chúng con để chúng con sống mạnh khỏe và ngợi khen tình yêu cao cả của Chúa, Amen

Lời Chúa:
 (6) Vậy như anh em đã nhận Ðức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. (7) Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Ðức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.
(8) Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Ðức Kitô.
(9) Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, (10) và trong Người, anh em được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.
(11) Trong Người, anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Ðức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. (12) Anh em đã cùng được mai táng với Ðức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được chỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người chỗi dậy từ cõi chết. (13) Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Ðức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.
(14) Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. (15) Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người.(Cl 2, 6-15)
(12) Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (13) Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ. (14) Ðó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, (15) Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, (16) Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
(17) Ðức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon (18)đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. (19) Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.(Lc 6, 12-19)