Phúc cho anh em (13/9/17)

Lời Chúa và suy niệm T Tư sau CN XXIII TN, năm lẻ 13/9/2017, thánh Gioan Kim Khẩu
 
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
Suy nghĩ (sửa lại năm 2015)
Chúa cho tôi những mối phúc, phúc thực sự chứ không phải phúc trên môi miệng người đời, tức là nhờ phúc đó tôi được hưởng hưởng phúc vinh hiển đời sau và cả hạnh phúc đời này. Mỉa mai thay, phúc thực sự này tôi lại xem là họa, là điều không hay, là điều làm tôi thua thiệt thua kém, là điều làm tôi đau khổ. Trường hợp khá hơn là “được” những phúc thực sự này nhưng tôi không hề trân quý mà chỉ nghĩ rằng Chúa nói an ủi vậy thôi!
Tôi nghĩ Chúa không cổ võ sự đói nghèo và lên án sự giàu có. Bản thân cái nghèo hay cái giàu không có tội hay phúc, tội là do lòng con người khao khát sự giàu có bất chính, tội là do lòng con người ỷ y tôn thờ đồng tiền. Phúc là do con người không có gì để trông cậy, không có gì để bám víu nên phải bám chặt vào Chúa. Phúc còn do lẽ công bằng, bây giờ đói-nghèo-khóc thì mai sau sẽ được bù lại những thiệt thòi.
Tôi phải sống theo giáo huấn của Giáo hội để hướng về người nghèo để chia sẻ với người nghèo và để sống với người nghèo. Theo nghĩa nào đó ai cũng là người nghèo: nghèo trước mặt Chúa, nghèo trước mặt anh em, nghèo về tiền bạc, nghèo về tình cảm về kiến thức về kỹ năng về tâm linh.

  • Lạy Chúa con là kẻ đáng thương xin Chúa hãy thương xót con, amen.

Lời Chúa:
1 Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
 5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.6 Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục.7 Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy.8 Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục.
9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi,10 và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu.11 Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người. (Cl 3, 1-11)
All. All. - Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - All.
20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. (Lc 6, 20-26)