Lược sử

Nhóm MVTT Bình An tuyên hứa và ra mắt ngày 24-5-2011 tại Nhà thờ Bình An.