Legio Mariæ

LEGIO MARIÆ 


ĐỨC MẸ TRINH THAI

"Lạy Nữ Vương là Mẹ con,
Toàn thân con thuộc về Mẹ,
và mọi sự của con là của Mẹ"

http://tgpsaigon.net/taxonomy/term/189

I/ NGUỒN GỐC:
Legio Mariæ là đoàn thể giáo dân, được Hội thánh phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria Vô nhiễm đẹp như mặt trời và oai hùng như cơ binh dàn trận đối với Satan và đạo quân của nó. Họ họp thành hiệp hội để phục vụ trong trận chiến mà Giáo Hội không ngừng giao tranh với quyền lực tội ác.

II/ LƯỢC SỬ
Hội đạo binh Đức Mẹ có mặt trong giáo xứ Bến Hải khoảng năm 1965, dưới sự hướng dẫn của Cha Cố G.B Nguyễn An Hòa. Và thành lập theo đoàn thể Công Giáo Tiến Hành để tiếp sức với Ngài lo việc tông đồ và xây dựng Giáo Hội. Với sự kính mến Mẹ Maria, Ngài đã hướng dẫn và lập hội Legio Mariæ trong giáo xứ.

III/ HÌNH THÀNH VÀ TỔ CHỨC
Năm 1995,  hội Legio Mariæ tạm ngưng sinh hoạt cho đến năm 2000. Cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái  đã dẫn dắt và là Linh Giám của Hội,  lấy danh hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm làm bổn mạng. Mọi sinh hoạt, công tác tông đồ của hội ngày càng phát triển, số hội viên hoạt động cũng như Tán Trợ mỗi ngày gia tăng.

IV/ THÀNH PHẨN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Các Cha Linh Giám qua các thời kỳ:

 • Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn An Hòa.
 • Linh mục Giuse Maria Phạm Hồng Thái.
 • Linh mục Giuse Phạm Công Trường.

1. Ban Chấp hành Hội 2005.

 • Trưởng ban : Maria Nguyễn Thị Xuân.
 • Phó ban : Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bính.
 • Thư ký : Giuse Đoàn Văn Thắng.
 • Thủ qũy : Maria Vũ Thị Lan.

2. Thành phần hội viên và Tán Trợ.

 • Hội viên hoạt động 15 thành viên.
 • Hội viên Tán Trợ 70 thành viên.

V/ SINH HOẠT

 • PRÆSIDIUM họp vào thứ tư hàng tuần lúc 18giờ15 tại phòng họp giáo xứ.
 • Mừng lễ Đức Mẹ vô Nhiễm vào ngày 08/12 hàng năm.
 • Tổ chức lễ hội ACIES tại giáo xứ ngày 4/4 lễ Mẹ Truyền Tin.

VI/ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA GIA ĐÌNH LEGIO

1. Tự Thánh hoá bản thân và mọi người.
2. Chú ý công tác tuyển trợ hội viên.
3. Chuyên cần học Lời Chúa.
4. Năng viếng Thánh Thể và sống Lời chúa theo ý Đức Giáo Hoàng.

Mời xem thêm trang web http://www.daobinh.com/