Chương trình Mục vụ tháng 10/2017

Chương trình mục vụ Tháng 10 : 

o30/ 9 Thứ Bảy 

- BM Ca Đoàn Têrêsa 

o1 /10 CN XXVI TN. Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi 

-7g15 Kiệu Đức Mẹ .Thánh Lễ tại Đài Đức Mẹ (Sau Lễ 5g00 TTV không trao MTC cho bệnh nhân)

o2/10 Thứ Hai. Các Thiên Thần Hộ mệnh. Lễ nhớ.

o4/10 Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi.

-Ngày Trung Thu cầu cho Thiếu Nhi 

oThứ sáu 6/10 đầu tháng

- Trao MTC cho bệnh nhân sau Lễ I

o7/10 Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.

-Lễ BM GK Môi Khôi 17g30 

o8/10 CN XXVII TN.

o9/10 Thứ Hai.

- Thánh Denis ( bổn mạng 2 Giáo Xứ)

o13/10 Thứ sáu

-11g20 suy niệm kinh mân côi do GK Môi Khôi phụ trách

o15/10 CN XXVIII TN. 

o17/10 Thứ Ba. Thánh Ignatiô thành Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

o18/10 Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

o21/10 Thứ hai

-Giỗ Cha Anrê Nguyễn văn Đại

o22/10 CN XXIX TN. CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO. 

-Hoạt cảnh thiếu nhi giới thiệu các dòng tu : GLV

o28/10 Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

o29/10 CN XXX TN.