Chương trình Mục vụ tháng 11/2017

Chương trình Mục vụ Tháng 11/2017

 
- 1/11 Thứ Tư. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ).
-CT Hiệp thông mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ + Lễ  cầu cho Các Đẳng linh hồn ( Ô Đồng)
-Lễ : Sáng 4g45- Chiều 17g30- Tối 19g00 
- 2/11 Thứ Năm đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
-Lễ : Sáng 4g45- Chiều 17g30- Tối 19g00 
- 3/11 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Martinô de Porres, tu sĩ.
-BM Hội chăm sóc các bệnh nhân Martino
- 4/11 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
- 5/11 CN XXXI TN.
- 9/11 Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
- 10/11 Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ. Lễ nhớ.
- 11/11 Thứ Bảy. Thánh Martinô Turinô, giám mục. Lễ nhớ.
- 12/11 CN XXXII TN
- 13/11 Thứ Hai.
- 11g20 suy niệm kinh mân côi 
- 15/11 Thứ Tư. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ.
- 17/11 Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
- 18/11 Thứ Bảy. Cung hiến các thánh đường thánh Phêrô và thánh Phaolô.
- 19/11 CN XXXIII TN. KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. 
- 21/11 Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
- 22/11 Thứ Tư. Lễ thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
-BM Ca đoàn Cêcilia
- 23/11 Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Côlumbanô, viện phụ.
- 24/11 Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, Bổn mạng Giáo hội Việt Nam. Lễ trọng.
-BM Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo VN
-Bổn Mạng HĐMV GX HTT ( CT Hiệp thông)
- 25/11  Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo.
- 26/11 CN XXXIV TN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.
- 30/11 Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.