Tháng Mười Một-2017

NGUYỆT KÝ THÁNG 11-2017
NHOM HẠT TÂN ĐỊNH

 
i- THÁNH LỄ TẠ ƠN THỨ BA ĐẦU THÁNG 11-2017

XIN XEM TẠI LINK DƯỚI ĐÂY:

http://phangiathehien.blogspot.com/2017/11/thanh-le-ta-on-t3-au-thang-11...

II- CÁC BÀI VIẾT CỦA CÁC TV-MVTT-TĐ/WGPS
1-GXVX: 

Nghi thức tẩn liệm Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả


http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20171119/40602

III- HỌP LINH ĐẠO NHÓM HẠT: KHÔNG