Làm việc bổn phận đấy thôi.(14/11/17)

Lời Chúa và suy niệm T Ba sau Chúa nhật XXXII TN năm lẻ 14/11/2017

chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

Suy nghĩ (sửa lại năm 2015)
Tôi phải làm những gì theo lệnh phải làm? – Tôi phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu mến hết lòng, hết sức và yêu mến người khác như chính bản thân mình. Như vậy bổn phận hay lệnh truyền chỉ một chữ yêu, chữ yêu này không làm tôi thiệt thòi mất mát, nhưng ngược lại, đem đến cho tôi hạnh phúc. Nếu tôi không có lòng yêu thương, không kính mến Thiên Chúa cũng chẳng yêu mến người khác, tôi sẽ không biết được thế nào là người được Thiên Chúa  yêu thương, thế nào là người được người khác yêu thương. Khi đó tôi giống như một sinh vật có óc mà không tim, chỉ biết tính toán lợi cho mình, chỉ biết tính toán để sinh tồn hưởng thụ. Giống như bao sinh vật khác, không được lý trí soi dẫn, tôi chỉ sống sát với bản năng. Bổn phận đầu tiên của con người được tạo thành là yêu mến Đấng Tạo dựng và yêu mến lẫn nhau.

  • Lạy Cha là Đấng Hằng Có, chúng con được xuất hiện trên cõi đời này không phải là tình cờ, ngu nhiên nhưng xuất phát từ ý định yêu thương ngàn đời nơi Cha. Cha là Tình Yêu, một tình yêu bao phủ hết muôn loài Cha muốn chúng con làm lan tỏa tình yêu đó. Nhờ công nghiệp của Con Cha, Chúa chúng con, chúng con nguyện góp phần nhỏ bé vào việc chiếu tỏa Lòng Thương xót của Cha đến muôn người. Chúng con chúc tụng và ngợi khen Cha mãi mãi, amen.

Lời Chúa:

23 Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người
cho họ được trường tồn bất diệt.
Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.

24 Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.

1 Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa
và chẳng cực hình nào động tới được nữa.

2 Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi;
khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.

3 Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.
4 Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.

5 Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.
Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ
và thấy họ xứng đáng với Người.

6 Người đã tinh luyện họ
như người ta luyện vàng trong lò lửa,
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

7 Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,
họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.

8 Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.
Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.

9 Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn (Kn 2, 23- 3, 9)

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi." (Lc 17, 7-10)