Diều hâu tụ đó (17/11/17)

Lời Chúa và suy niệm T Sáu sau Chúa nhật XXXII TN năm lẻ 17/11/2017
"Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó."

 Suy nghĩ (lấy lại năm 2015)
"Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó." Tôi hiểu là ở đâu có con người sinh sống thì ở đó có phán xét. Dĩ nhiên đã phán xét thì không phải tất cả đều bị phạt hay tất cả đều được thưởng. Dầu sao tôi cũng phải hết sức cậy dựa vào lòng xót thương vô lượng của Thiên Chúa, nhưng tôi cũng phải biết Người rất công bình, thẳng thắn và nghiêm minh. Tôi sẽ được luận xét không phải theo việc lành hay dữ, công phúc hay tội lỗi nhưng tôi sẽ được xét hỏi về tâm yêu thương và lòng sám hối. Điều quan trọng để khỏi bị bỏ lại là tôi phải luôn tỉnh thức và luôn sẵn sàng cho một chuyến đi xa, biết vậy nhưng nào tôi có tỉnh thức được!

  • Lạy Đấng là Chủ Tể muôn vật muôn loài, con chúc tụng Người đã cho con đến nơi trần gian này, con chúc tụng Người mai kia sẽ đem con đi khỏi trần gian này, con cảm ơn Người vì bao ân sủng chứa chan của Con yêu dấu Người đã tuôn đổ trên con, Người là Chủ Tể muôn muôn loài, amen.

Lời Chúa:
1 Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa,
tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu,
và khi chiêm ngắm bao công trình,
chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công.

2 Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua,
hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn,
hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần,
là những bậc quản cai hoàn vũ.

3 Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng. Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy, vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp.

4 Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia
làm cho chúng kinh ngạc thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào.

5 Vì các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ
thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành.

6 Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi
vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa,
nhưng có thể chúng bị lầm lạc.

7 Bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa,
chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vỏ bên ngoài mê hoặc vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy.

8 Tuy nhiên, không vì thế mà chúng được thứ tha.

9 Vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết
để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời,
thì sao lại không sớm nhận ra
Đấng Chủ Tể của những sự vật đó? (Kn 13, 1-9)

26 "Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
31 "Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại."37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở đâu vậy?" Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó." (Lc 17, 26-37)